Acture Groep biedt een grote diversiteit aan functies en werkzaamheden. Maar wat jouw rol bij ons ook precies mag worden, we zullen je altijd uitdagen om jezelf en de organisatie waarin je werkt te blijven ontwikkelen. Wij willen leidend zijn in kwaliteit en innovatie. Daarom investeren wij graag in de kennis en vaardigheden van onze medewerkers.

Acture Groep is ontstaan door het bijeenbrengen van expertise op het gebied van werk en risicobeheersing rond ziekteverzuim. Specifieke kennis en vaardigheden, een heldere visie en grote ondernemingszin vormen zo samen van oudsher het fundament onder onze organisatie. Daarom zijn dit ook precies de punten waarop wij onze medewerkers uitdagen.

Voortdurend op zoek naar verbetering

De professionals die bij ons werken, houden ervan om zich te ontwikkelen tot specialisten die excelleren in hun vakgebied. Zo dragen ze bij aan een gedreven en maatschappelijk betrokken onderneming, die net als zijzelf voortdurend op zoek is naar verbetering. We doen geregeld suggesties voor verfijning van het sociale stelsel waarbinnen we opereren, maar zijn net zo goed kritisch op onszelf. Hoe kunnen we onze organisatie en onze dienstverlening nóg verder perfectioneren?

Groei met ons mee!

Het resultaat is een snelgroeiende onderneming waarbinnen de ontwikkelingen geen moment stilstaan en die steeds meer activiteiten omvat (zie kader). En dus een werkgever die jou allerlei uitdagingen en carrièrekansen biedt. Acture Groep blijft professionals met uiteenlopende expertise bij elkaar brengen en investeert voortdurend in hun verdere ontwikkeling. Want uiteindelijk zijn het altijd de kennis en vaardigheden van onze medewerkers die ons verder brengen.

Een snelgroeiende onderneming, altijd in beweging

Acture Groep is een uniek collectief van innovatieve specialisten op het gebied van sociale zekerheid. Elk label binnen de groep bedient zijn eigen marktsegment en brengt zo specifieke kennis en expertise in.

  • Acture: Private uitvoerder sociale zekerheid voor de Nederlandse flexbranche
  • ActivaSZ: Deskundige en doortastende private uitvoering van sociale zekerheid
  • ArdoSZ: Uitvoerder bedrijfsgezondheidszorg
  • Ascot Advies: Onafhankelijke specialist op het gebied van advies over de sociale zekerheid
  • Tulpenfonds: Vangnet voor zelfstandigen
  • VSZ: Aanbieder van verzekeringsoplossingen binnen de niche van sociale zekerheid